مشتری عزیز، در صورتی که محصول ارسالی معیوب باشد می توانید به پشتیبانی شرکت گزارش داده و آن را به شرکت بازگردانید. اعتبار گزارش محصول معیوب 24 ساعت پس از تحویل سفارش می باشد.


ایراد ظاهری

بازرگانی اعیان یدک در جهت حمایت از شما مشتری عزیز و حفظ سلامت محصول ارسالی، ضمن اعمال نهایت دقت در بسته بندی و ارسال، با اداره پست جمهوری اسلامی ایران و باربری های معتبر قرارداد بسته و عواقب بروز هرگونه حادثه برای محصول در مسیر متوجه شرکت باربری خواهد بود. لذا در صورت گزارش اعم از شکستگی، خمیدگی، پارگی و... کارشناس مربوطه پس از بررسی مراتب را به اداره پست و باربری گزارش داده و پس از استرداد وجه، هماهنگی های لازم با مشتری صورت گرفته و محصول معیوب به شرکت ارجاع و مبلغ محصول معیوب و هزینه ارسال به حساب مشتری عودت داده می  شود.


ایراد فنی

همه محصولات ارسال شده به مشتری، برگ تضمین سلامت دارند و قبل از ارسال ابتدا از مرحله کنترل کیفی و سلامت فنی کارخانه و شرکت اعیان یدک عبور کرده و سپس تحویل انبار می گردند. بدیهی است در صورت وجود ایراد ظاهری و فنی در محصول انبار از تحویل آن امتناع خواهد کرد. با این حال، شما مشتری عزیز می توانید پس از اطمینان از وجود ایراد فنی ذاتی در محصول، تا 24 پس از تحویل سفارش با پشتیبانی شرکت تماس بگیرید. پس از ثبت گزارش و بررسی توسط کارشناس مربوطه، در صورت تایید محصول معیوب به شرکت ارجاع و مبلغ محصول معیوب و هزینه ارسال به  حساب مشتری عودت داده می شود.