این بخش ویژه شرکت ها، سازمان ها و ادارات بخش دولتی و خصوصی است. امروزه الزام به داشتن وسیله نقلیه بر کسی پوشیده نیست. سازمان ها نیز برای تسریع در امور سازمانی از خودروهای سبک و سنگین استفاده می کنند. طبیعتا استفاده مداوم و روزانه از خودروها استهلاک آنها را در پی خواهد داشت و نیاز به تعویض قطعات مصرفی و یدکی را پیدا خواهند کرد.

بزرگترین معضل مدیران و کارمندان سازمان ها و ادارات، تهیه قطعات و لوازم یدکی خودروهای سازمانی و شخصی خود می باشد. در ارتباط با مدیران و کارمندان با چند مشکل اساسی روبرو شدیم؛ و با بررسی های انجام شده توسط کارشنا