صفر تا صد اصول نگهداری خودرو
انجام دادن به‌ موقع و صحیح سرویس‌های خودرو نه‌ تنها ارزش وسیله‌ی نقلیه را در طولانی‌مدت حفظ می‌کند بلکه قابلیت اطمینان و امنیت آن را هم حفظ می‌کند. یک سرویس متداول خودرو شامل کارهایی است که برخی از آن‌ها را نمی‌توان در منزل انجام داد و لازم است به مکانیک مراجعه شود. با وجود این شناختن سرویس‌های خودرو و نحوه‌ی انجام‌گرفتن آن‌ها برای یک راننده می‌تواند بسیار مفید باشد.
در ادامه در چهار بخش شامل فیلترها و مایعات، ترمزها و تسمه‌ها، سیستم الکتریکی و قسمت خارجی خودرو به شرح عملیات‌های مورد نیاز در سرویس و نگه‌ داری اتومبیل خواهیم پرداخت.
 
۱. فیلترها و مایعات خودرو