ما را دنبال کنید

شمع کثیف؛ دشمن شتاب خودرو

افزایش شتاب خودرو و کاهش مصرف سوخت با تمیز کردن دوره ای شمع ها

مقدمه

شمع‌ ها از اجزای حیاتی موتور خودرو هستند که وظیفه‌ی ایجاد جرقه و احتراق مخلوط هوا و بنزین را بر عهده دارند. با گذشت زمان، شمع‌ ها به دلیل رسوبات کربن، روغن و سایر آلاینده‌ ها کثیف می‌شوند. این امر می‌تواند به عملکرد نامناسب موتور، افزایش مصرف سوخت و حتی آسیب به موتور منجر شود. تمیز کاری و تنظیم دهانه شمع در کارکرد موتور و کاهش مصرف سوخت بسیار موثر است. به همین منظور بهتر است هر ۳۰۰۰۰ ( سی هزار کیلومتر ) شمع ها را بازدید نموده و قبل از بستن شمع روی سر سیلندر با سوهان نرم بین دو الکترود شمع را تمیز کرد. توجه داشته باشید که فاصله الکترودها در شمع ها باید بین 0/6 میلیمتر تا 0/9 می باشد.