اصطلاحات فنی موتور چهار زمانه
توضیح کامل اصطلاحات سیکل احتراق یک موتور چهار زمانه
       مقدمه
       در این مقاله قصد داریم اصطلاحات تخصصی سیکل احتراق یک موتور چهار زمانه را معرفی کرده و با اجزای اصلی این فرآیند، از نقطه مرگ پایین تا نقطه مرگ بالا و مفاهیمی مانند کورس پیستون، حجم جابه جایی، حجم تراکم و نسبت تراکم آشنا شویم.

       سیکل احتراق: مجموعه ‌ای از چهار مرحله مجزا است که به طور مداوم تکرار می‌شوند و در نهایت منجر به تولید قدرت در موتور می‌شوند.

       مکش: در این مرحله، سوپاپ ورودی باز می‌شود و مخلوط هوا و بنزین به داخل سیلندر کشیده می‌شود.

       تراکم: در این مرحله، سوپاپ ‌های ورودی و خروجی بسته می‌شوند و مخلوط هوا و بنزین توسط حرکت پیستون به سمت بالا فشرده می‌شود.

       قدرت: در این مرحله، شمع جرقه می‌زند و مخلوط هوا و بنزین مشتعل می‌شود. این احتراق ناگهانی، نیرویی را به پیستون وارد می‌کند و آن را به سمت پایین حرکت می‌دهد.

       تخلیه: در این مرحله، سوپاپ خروجی باز می‌شود و دود حاصل از احتراق از سیلندر خارج می‌شود.

       نقطه مرگ بالا (TDC): بالاترین نقطه ‌ای است که پیستون در داخل سیلندر به آن می‌رسد. در این نقطه، سوپاپ‌ های ورودی و خروجی بسته هستند و مخلوط هوا و بنزین در کوچکترین فضای ممکن فشرده می‌شود.

       نقطه مرگ پایین (BDC): پایین‌ ترین نقطه‌ ای است که پیستون در داخل سیلندر به آن می‌رسد. در این نقطه، سوپاپ ورودی باز می‌شود و مخلوط هوا و بنزین به داخل سیلندر کشیده می‌شود.

       کورس پیستون: فاصله بین نقطه مرگ بالا و پایین را کورس پیستون می‌گویند. این مقدار نشان‌ دهنده حداکثر مسافتی است که پیستون در داخل سیلندر طی می‌کند.

       حجم جابه جایی: حجمی است که پیستون در طول کورس خود جابجا می‌کند. این فضا بین نقطه مرگ پایین و بالا قرار دارد.

       حجم تراکم: حجمی است که بین پیستون و سرسیلندر در نقطه مرگ بالا محبوس می‌شود. این فضا در اثر حرکت پیستون به سمت بالا و فشرده شدن مخلوط هوا و بنزین ایجاد می‌شود.

       حجم کل: مجموع حجم جابه جایی و حجم تراکم را حجم کل یک سیلندر می‌گویند.

       حجم جابه جایی کل موتور: حاصل ضرب تعداد سیلندرها در حجم جابه جایی یک سیلندر را حجم جابه جایی کل موتور می‌گویند. این مقدار را معمولاً بر حسب لیتر یا سانتی‌متر مکعب در مشخصات فنی و روی بدنه خودرو ذکر می‌کنند.

       نسبت تراکم: به نسبت حجم کل به حجم تراکم در یک سیلندر گفته می‌شود. این عدد نشان ‌دهنده میزان فشردگی مخلوط هوا و بنزین در داخل سیلندر است. هرچه نسبت تراکم بیشتر باشد، راندمان موتور نیز بالاتر خواهد بود.


       ورود | ثبت نام افزودن نظر