درب جعبه فیوز پراید صبا آذین پارت


  • برند
  • مناسب برای

25,000 تومان 25,000 تومان 25000.0 IRT

25,000 تومان

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد اکنون خرید کنید

گارانتی: به شرط نصبروش نصب درب جعبه فیوز

تعویض درب فیوز کار چندان سختی نیست و خودتان می توانید به راحتی آنرا تعویض کنید. پشت درب جعبه فیوز خارهای نگهدارنده ای هستند. با آزاد کردن خارها درب جعبه فیوز معیوب دربیاورید. حال درب جعبه فیوز جدید را با احتیاط در جای خود نصب کنید. اغلب این درب ها از ناحیه همین خارها و شکسته شدن آنها ایراد پیدا می کنند.