درب منبع روغن ترمز پراید - تیبا ABS دوستان 166067423


  • برند
  • مناسب برای

15,000 تومان 15,000 تومان 15000.0 IRT

15,000 تومان

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد اکنون خرید کنید

گارانتی: به شرط نصبعلایم خرابی درب منبع روغن ترمز
  • نشتی از درب منبع روغن ترمز

  • ترک یا شکستگی درب منبع روغن ترمز

  • نفوذ هوا به مدار ترمز و کاهش محسوس فشار سیستم ترمز