دسته سیم تقویت استارت عباسی (300)


  • برند
  • مناسب برای

0 تومان 0 تومان 0.0 IRT

0 تومان

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد اکنون خرید کنید

گارانتی: به شرط نصبعلائم خرابی دسته سیم
  • از کار افتادن مدار

  • سوختن سیم و استشمام بوی سوختگی پلاستیک

 در صورت استشمام بوی سوختگی پلاستیک از ناحیه موتور و سیم کشی سریعا و بدون معطلی تمام سیم کشی ها را دقیق و با حوصله چک کنید زیرا بی توجهی به این مسئله سبب آتش سوزی و به خطر افتادن جان سرنشینان خودرو می شود.