شرکت بازرگانی اعیان یدک نسخه اودوو 14.0+e-20220517

اطلاعات درباره شرکت بازرگانی اعیان یدک نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداختها
CRM
پیگیری سرنخ ها و بستن فرصت ها
وبسایت